hoithao

Trở thành Giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp sau 2 tháng

Thời gian: 9:00 Ngày 18/11/2017
Địa điểm: 118 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3
Email liên hệ: info@tesolcourse.edu.vn
Điện thoại liên hệ: (028) 6681 6860 – 012 886 886 86
Đơn vị tổ chức: Trung tâm Horizon TESOL
Phí tham gia: 0