Hội Thảo Việt – Hoithao.vn: Cổng thông tin hội thảo + Tổ chức Hội Thảo chuyên nghiệp

Đối tác

Thảo luận chương trình

Thảo luận: Dám Bứt Phá - Bí quyết giúp bạn thoát khỏi vùng an toàn

CÒN 50 VÉ “ BÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH QUYẾN RŨ ” từ quán quân Speakers Got Talent –diễn giả “PHAN PHÚC THẮNG” Bạn SỢ HÃI khi...

- 10:26 25/11/2015

Thảo luận: NHỮNG CHIÊU THỨC TRONG VIỆC TUYỂN-DÙNG-GIỮ-SA THẢI NHÂN SỰ-29/11

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ, hưởng các giá trị ưu đãi Trường Doanh Nhân PTI Ms Tú-0936 145 645/01265 100 873 Email:...

- 10:11 25/11/2015

Thảo luận: NHỮNG CHIÊU THỨC TRONG VIỆC TUYỂN-DÙNG-GIỮ-SA THẢI NHÂN SỰ-29/11

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ, hưởng các giá trị ưu đãi Trường Doanh Nhân PTI Ms Tú-0936 145 645/01265 100 873 Email:...

- 10:11 25/11/2015

Thảo luận: NHỮNG CHIÊU THỨC TRONG VIỆC TUYỂN-DÙNG-GIỮ-SA THẢI NHÂN SỰ-29/11

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ, hưởng các giá trị ưu đãi Trường Doanh Nhân PTI Ms Tú-0936 145 645/01265 100 873 Email:...

- 10:11 25/11/2015

Thảo luận: NHỮNG CHIÊU THỨC TRONG VIỆC TUYỂN-DÙNG-GIỮ-SA THẢI NHÂN SỰ-29/11

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ, hưởng các giá trị ưu đãi Trường Doanh Nhân PTI Ms Tú-0936 145 645/01265 100 873 Email:...

- 10:11 25/11/2015

Thảo luận: NHỮNG CHIÊU THỨC TRONG VIỆC TUYỂN-DÙNG-GIỮ-SA THẢI NHÂN SỰ-29/11

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ, hưởng các giá trị ưu đãi Trường Doanh Nhân PTI Ms Tú-0936 145 645/01265 100 873 Email:...

- 10:10 25/11/2015