Hội Thảo Việt – Hoithao.vn: Cổng thông tin hội thảo + Tổ chức Hội Thảo chuyên nghiệp

Đối tác

Thảo luận chương trình

Thảo luận: Khóa học:"Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp"

Học viện Đào Tạo CrossroadPlus Địa chỉ: Lầu 5, 454 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp.HCM Hotline :0125.271.8188...

- 11:18 18/10/2016

Thảo luận: Khóa học:"Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp"

Học viện Đào Tạo CrossroadPlus Địa chỉ: Lầu 5, 454 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp.HCM Hotline :0125.271.8188...

- 11:18 18/10/2016

Thảo luận: Khóa học:"Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp"

Học viện Đào Tạo CrossroadPlus Địa chỉ: Lầu 5, 454 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp.HCM Hotline :0125.271.8188...

- 11:18 18/10/2016

Thảo luận: Khóa học:"Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp"

Học viện Đào Tạo CrossroadPlus Địa chỉ: Lầu 5, 454 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp.HCM Hotline :0125.271.8188...

- 11:18 18/10/2016

Thảo luận: Khóa học:"Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp"

Học viện Đào Tạo CrossroadPlus Địa chỉ: Lầu 5, 454 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp.HCM Hotline :0125.271.8188...

- 11:18 18/10/2016

Thảo luận: Khóa học:"Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp"

Học viện Đào Tạo CrossroadPlus Địa chỉ: Lầu 5, 454 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp.HCM Hotline :0125.271.8188...

- 11:18 18/10/2016