Hội Thảo Việt – Hoithao.vn: Cổng thông tin hội thảo + Tổ chức Hội Thảo chuyên nghiệp

Đối tác

Thảo luận chương trình

Thảo luận: “Xây dựng quản lý hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ” với TGĐ FPT Retail

(Y)

- 19:08 08/04/2015

Thảo luận: HỌC THỬ MIỄN PHÍ LỚP GIAO TIẾP SƠ CẤP K08 (QUẬN 10)

hoc thư nè moi người

- 19:32 19/03/2015

Thảo luận: Thư mời tham dự chuyên đề: "Quản trị tài chính và đầu tư dành cho lãnh đạo"

Trường đào tạo Doanh Nhân PTI Bộ phận tư vấn đào tạo Ms Tú-0936 145 645 Email: pti.camtu@gmail.com

- 19:46 18/03/2015

Thảo luận: Thư mời tham dự chuyên đề: "Quản trị tài chính và đầu tư dành cho lãnh đạo"

Trường đào tạo Doanh Nhân PTI Bộ phận tư vấn đào tạo Ms Tú-0936 145 645 Email: pti.camtu@gmail.com

- 19:46 18/03/2015

Thảo luận: Thư mời tham dự chuyên đề: "Quản trị tài chính và đầu tư dành cho lãnh đạo"

Trường đào tạo Doanh Nhân PTI Bộ phận tư vấn đào tạo Ms Tú-0936 145 645 Email: pti.camtu@gmail.com

- 19:46 18/03/2015