Hội Thảo Việt – Hoithao.vn: Cổng thông tin hội thảo + Tổ chức Hội Thảo chuyên nghiệp

Đối tác

Thảo luận chương trình

Thảo luận: Nâng cao:"KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ TRÌNH BÀY THUYẾT PHỤC"

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS HOTLINE : 0125.271.8188-0938.883.598 EMAIL:...

- 15:50 11/01/2017

Thảo luận: Nâng cao:"KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ TRÌNH BÀY THUYẾT PHỤC"

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS HOTLINE : 0125.271.8188-0938.883.598 EMAIL:...

- 15:50 11/01/2017

Thảo luận: Nâng cao:"KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ TRÌNH BÀY THUYẾT PHỤC"

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS HOTLINE : 0125.271.8188-0938.883.598 EMAIL:...

- 10:26 06/01/2017

Thảo luận: Nâng cao:"KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ TRÌNH BÀY THUYẾT PHỤC"

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS HOTLINE : 0125.271.8188-0938.883.598 EMAIL:...

- 10:26 06/01/2017

Thảo luận: Nâng cao:"KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ TRÌNH BÀY THUYẾT PHỤC"

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS HOTLINE : 0125.271.8188-0938.883.598 EMAIL:...

- 10:26 06/01/2017

Thảo luận: Nâng cao:"KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ TRÌNH BÀY THUYẾT PHỤC"

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS HOTLINE : 0125.271.8188-0938.883.598 EMAIL:...

- 10:26 06/01/2017