Hội Thảo Việt – Hoithao.vn: Cổng thông tin hội thảo + Tổ chức Hội Thảo chuyên nghiệp

Đối tác

Thảo luận chương trình

Thảo luận: Nghệ thuật thuyết trình đỉnh cao

Không thể tìm ra được 1 chương trình hội thảo về thuyết trình hay hơn hội thảo này!

- 05:53 18/08/2014

Thảo luận: Giao lưu - chia sẻ - tư vấn trực tiếp với diễn giả Francis Hùng

Một chương trình hội thảo tuyệt vời từ chuyên gia huấn luyện hàng đầu khu vực - Diễn giả Francis Hùng!

- 05:47 18/08/2014

Thảo luận: [VSE]- 7 BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỌC JAMES COOK

Hôm đó tầm 4h30 mình qua có được không bạn?

- 09:31 12/08/2014

Thảo luận: [VSE]- 7 BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỌC JAMES COOK

Nếu tới cùng bố mẹ thì có cần phải đăng ký trước không ạ?

- 09:27 12/08/2014

Thảo luận: [VSE]- 7 BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỌC JAMES COOK

Mình muốn tìm hiểu về chương trình Thạc sỹ Tâm lý học nhưng trường James Cook có đào tạo chuyên ngành này không bạn?

- 09:23 12/08/2014

Thảo luận: Kinh dịch ứng dụng trong đời sống

20 triệu quá max. kiến thức của thầy củng chỉ đừng lại ở mức hiểu được 35 % kinh dịch

- 13:05 07/08/2014