Hội Thảo Việt – Hoithao.vn: Cổng thông tin hội thảo + Tổ chức Hội Thảo chuyên nghiệp

Đối tác

Thảo luận chương trình

Thảo luận: Khai giảng khóa học:GIÁM ĐỐC TOÀN DIỆN-VERSION 3.0-0936 145 645

Trường Doanh Nhân PTI Ms Tú-0936 145 645(Bộ phận tư vấn) (E)pti.camtu@gmail.com

- 15:09 06/10/2015

Thảo luận: Khai giảng khóa học:GIÁM ĐỐC TOÀN DIỆN-VERSION 3.0-0936 145 645

Trường Doanh Nhân PTI Ms Tú-0936 145 645(Bộ phận tư vấn) (E)pti.camtu@gmail.com

- 15:09 06/10/2015

Thảo luận: Khai giảng khóa học:GIÁM ĐỐC TOÀN DIỆN-VERSION 3.0-0936 145 645

Trường Doanh Nhân PTI Ms Tú-0936 145 645(Bộ phận tư vấn) (E)pti.camtu@gmail.com

- 15:09 06/10/2015

Thảo luận: Khai giảng khóa học:GIÁM ĐỐC TOÀN DIỆN-VERSION 3.0-0936 145 645

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Trường Đào Tạo Doanh Nhân PTI Hotline:0936 145 645 Email: pti.camtu@gmail.com

- 14:18 06/10/2015

Thảo luận: Khai giảng khóa học:GIÁM ĐỐC TOÀN DIỆN-VERSION 3.0-0936 145 645

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Trường Đào Tạo Doanh Nhân PTI Hotline:0936 145 645 Email: pti.camtu@gmail.com

- 14:18 06/10/2015

Thảo luận: Khai giảng khóa học:GIÁM ĐỐC TOÀN DIỆN-VERSION 3.0-0936 145 645

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Trường Đào Tạo Doanh Nhân PTI Hotline:0936 145 645 Email: pti.camtu@gmail.com

- 14:18 06/10/2015