Hội Thảo Việt – Hoithao.vn: Cổng thông tin hội thảo + Tổ chức Hội Thảo chuyên nghiệp

Đối tác

Thảo luận chương trình

Thảo luận: Cafe Talk: “HỌC LÀM CHA MẸ THÔNG THÁI

Chương trình bổ ích dăng tặng các Ông Bố Bà Mẹ THÔNG THÁI! Link đăng ký tham dự: http://bit.ly/CafeTalk_hoclamchamethongthai Hotline: TP...

- 12:43 03/07/2015

Thảo luận: Làm giàu từ sự tử tế - Bạn có tin điều đó?

Làm giàu từ sự tử tế - bạn có tin điều đó

- 17:42 19/06/2015

Thảo luận: [HN] Trí nhớ siêu việt - Phương pháp nâng cao khả năng ghi nhớ của não

cho mình hỏi chút, toàn bộ chương trình này đều không mất phí gì ạ ?

- 23:29 18/06/2015

Thảo luận: Làm giàu từ sự tử tế - Bạn có tin điều đó?

Làm giàu từ sự tử tế - Bạn có tin điều đó?

- 10:19 17/06/2015

Thảo luận: THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA HỌC:"GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP-CEO"

Phòng tư vấn đào tạo Tổ chức giáo dục PTI Hotline:0936 145 645/01265 100 873 Email: pti.camtu@gmail.com

- 16:02 11/06/2015

Thảo luận: THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA HỌC:"GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP-CEO"

Phòng tư vấn đào tạo Tổ chức giáo dục PTI Hotline:0936 145 645/01265 100 873 Email: pti.camtu@gmail.com

- 16:02 11/06/2015