Hội Thảo Việt – Hoithao.vn: Cổng thông tin hội thảo + Tổ chức Hội Thảo chuyên nghiệp

Đối tác

Thảo luận chương trình

Thảo luận: Khóa học: CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Chương trình hay và cần thiết cho khối nhân sự, quản lý và các khối Giám đốc chức năng. Mọi chi tiết về chương trình vui...

- 09:10 23/07/2016

Thảo luận: Khóa học: CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Chương trình hay và cần thiết cho khối nhân sự, quản lý và các khối Giám đốc chức năng. Mọi chi tiết về chương trình vui...

- 09:10 23/07/2016

Thảo luận: Khóa học: CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Chương trình hay và cần thiết cho khối nhân sự, quản lý và các khối Giám đốc chức năng. Mọi chi tiết về chương trình vui...

- 09:10 23/07/2016

Thảo luận: Khóa học: CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Chương trình hay và cần thiết cho khối nhân sự, quản lý và các khối Giám đốc chức năng. Mọi chi tiết về chương trình vui...

- 09:10 23/07/2016

Thảo luận: Khóa học: CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Chương trình hay và cần thiết cho khối nhân sự, quản lý và các khối Giám đốc chức năng. Mọi chi tiết về chương trình vui...

- 09:10 23/07/2016

Thảo luận: Khóa học: CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Khóa học: Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Khai giảng: Ngày 28/07/2016 Liên hệ: 0938.883.598 để đăng ký

- 07:45 21/07/2016