Hội Thảo Việt – Hoithao.vn: Cổng thông tin hội thảo + Tổ chức Hội Thảo chuyên nghiệp

Đối tác

Thảo luận chương trình

Thảo luận: Ưu đãi đặc biệt khóa học:Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

Mọi thông tin chi tiết về chương trình Quý Doanh Nghiệp vui lòng liên hệ Học viện đào tạo Crossroadplus Ms. Kaly Bui (E):...

- 08:10 28/09/2016

Thảo luận: Ưu đãi đặc biệt khóa học:Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

Mọi thông tin chi tiết về chương trình Quý Doanh Nghiệp vui lòng liên hệ Học viện đào tạo Crossroadplus Ms. Kaly Bui (E):...

- 08:10 28/09/2016

Thảo luận: Ưu đãi đặc biệt khóa học:Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS HOTLINE : 0125.271.8188-0938.883.598 EMAIL:...

- 17:27 26/09/2016

Thảo luận: Ưu đãi đặc biệt khóa học:Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS HOTLINE : 0125.271.8188-0938.883.598 EMAIL:...

- 17:27 26/09/2016

Thảo luận: Ưu đãi đặc biệt khóa học:Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS HOTLINE : 0125.271.8188-0938.883.598 EMAIL:...

- 17:27 26/09/2016

Thảo luận: Ưu đãi đặc biệt khóa học:Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS HOTLINE : 0125.271.8188-0938.883.598 EMAIL:...

- 17:27 26/09/2016