Hội Thảo Việt – Hoithao.vn: Cổng thông tin hội thảo + Tổ chức Hội Thảo chuyên nghiệp

Đối tác

Thảo luận chương trình

Thảo luận: Khóa học:Train The Trainer

Khóa học tuyệt vời,..nghệ thuật coaching chuyên nghiệp

- 10:50 23/03/2017

Thảo luận: Khóa học:Train The Trainer

Tặng 1 lần chương trình khảo sát và làm việc tại Doanh Nghiệp(100%)(nhằm định hướng và đưa ra các plan đào tạo phù hợp cho...

- 16:55 14/03/2017

Thảo luận: Khóa học:Train The Trainer

Train The Trainer-- CR+ Thực sự quá tuyệt vời...được học....được phiêu...được giảng dạy...được chơi....được lắng...

- 10:46 13/03/2017

Thảo luận: Khóa học:Train The Trainer

Train The Trainer-- CR+ Thực sự quá tuyệt vời...được học....được phiêu...được giảng dạy...được chơi....được lắng...

- 10:46 13/03/2017

Thảo luận: Khóa học:Train The Trainer

Tặng 1 lần chương trình khảo sát và làm việc tại Doanh Nghiệp(100%)(nhằm định hướng và đưa ra các plan đào tạo phù hợp cho...

- 08:42 11/03/2017

Thảo luận: Khóa học:Train The Trainer

Chính sách hỗ trợ tuyệt vời từ chương trình:  Tặng 1 lần chương trình khảo sát và làm việc tại Doanh...

- 17:29 09/03/2017