Ngô Công Trường | Hội Thảo Việt – Hoithao.vn: Cổng thông tin hội thảo + Tổ chức Hội Thảo chuyên nghiệp

Ngô Công Trường

Lĩnh vực: Chuyên gia hệ thống quản trị kỹ thuật
Nơi sinh sống: TP.HCM

MBA NGÔ CÔNG TRƯỜNG, Western Sydney University

Chuyên gia về thiết lập và phát triển hệ thống quản trị kỹ thuật: Operational Excellence, Lean, TPM, TQM, 5S, Kaizen, Tiết kiệm hiệu quả, Six Sigma, ISO, GMP, HACCP...

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Tư Vấn và Giáo Dục VietBurning

Bề dày kinh nghiệm về quản trị kỹ thuật trong các tập đoàn đa quốc gia

Huấn luyện viên cấp cao và chuyên gia tư vấn về lãnh đạo và quản trị kỹ thuật

Tốt nghiệp chương trình Founder Institute của Sillicon Valley

Lean Six Sigma Black Belt (USA); và Lean Six Sigma Expert (USA); Lead Auditor ISO 9001 - 2008.

 

CÁC DỰ ÁN TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG

. Thực hiện quản lý chuỗi giá trị trực tiép, giảm giá sản phẩm hơn 30%.

. Hướng dẫn triển khai Lean Manufacturing, tạo ra phản ứng khách hàng xuất sắc và 800 triệu USD kinh doanh mới.

. Giảm thời gian phát triển sản phẩm mới hơn 30% và cắt giảm thời gian đặt hàng xuống hơn 40% bằng cách sử dụng Lean Manufacturing và bộ công cụ Lean Development.

. Tăng sản lượng hơn 60% và giảm các khuyết tật xuống 10 lần trong vòng một tháng với thiết bị hiện có.

. Giảm hàng tồn kho hơn 50%, thời gian chu kỳ 40%, và nâng cao năng suất 20% trong vòng ba tháng qua thực hiện Lean Manufacturing.

. Tăng năng suất cho một chuỗi cung ứng tích hợp thông qua Lean Manufacturing, nâng tổng doanh thu 3 tỷ USD.

. Cải thiện hiệu suất an toàn bằng cách sử dụng công cụ Lean Manufacturing, giảm tỷ lệ thương tật hơn 90%.

. Thực hiện các công cụ về Lean Manufacturing,WCM, TPS, CIP và các công cụ Kaizen, cắt giảm chất thải môi trường 10%, nâng cao chất lượng 25%, và giảm thời gian chu kỳ chuỗi cung ứng 70%.

. Thực hiện một cách tiếp cận phát triển kinh doanh mới  bằng cách mà loại bỏ các lãng phí trong vận hành và cải thiện lợi nhuận trung bình 20%.

. Tích hợp nhiều sáng kiến ​​cải tiến cạnh tranh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cắt giảm chi phí trên 10% trong khi các hoạt động cải tiến liên tục gia tăng hơn 30%.

. Thực hiện các thực hành tốt nhất về tích hợp sản phẩm và quá trình phát triển, cắt giảm chi phí kỹ thuật 25%.

. Chỉ đạo việc triển khai Lean Manufacturing đến các nhà cung cấp chính, cắt giảm chi phí 20%.

. Dẫn dắt chương trình giảm thiểu chi phí và thời gian xuống còn 25% hằng năm thông qua hoạt động tư vấn Lean, Lean Six Sigma đai trắng, đai vàng và đai xanh.

. Nâng cao năng suất và giảm chi phí trên từng nhân công, tăng doanh thu của một bộ phận cho mỗi nhân viên trên 50%, cũng như cải thiện dịch vụ khách hàng.

. Tăng năng suất của các dự án xây dựng 30% thông qua việc sử dụng cải thiện quản lý chuỗi cung ứng, quản lý dự án và các bộ công cụ Lean.