Hội Thảo Việt – Hoithao.vn: Cổng thông tin hội thảo + Tổ chức Hội Thảo chuyên nghiệp
Trang chủ » Chia sẻ hội thảo

Cộng đồng chia sẻ hội thảo

Sắp xếp bình luận:  
Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận
Sắp xếp bình luận:  

BÍ MẬT THUYẾT TRÌNH QUYẾN RŨ" từ Quán Quân SPeaker Got Talent Bạn sẽ THỰC HÀNH VÀ BÀI TẬP ngay Thời gian: 18h00 thứ 6 ngày 04/04/2014 Địa Điểm: Tầng 4, 79 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 TP HCM https://docs.google.com/forms/d/1fnwpUfQpJofFtSsS4RIh3fMq3tUHsygzkzLe1cTelsY/viewform

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận

OFFLINE – HỌC LÀM NGƯỜI THÀNH ĐẠT http://hoithao.vn/hoi-thao/offline-hoc-lam-nguoi-thanh-dat-7650.html

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận

OFFLINE – HỌC LÀM NGƯỜI THÀNH ĐẠT http://hoithao.vn/hoi-thao/offline-hoc-lam-nguoi-thanh-dat-7650.html

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận

Bạn sẽ không bị CHẾT nếu thiếu đi KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH. Nhưng chắc chắn một điều, bạn sẽ ĐÁNH MẤT vô vàn CƠ HỘI khi THIẾU ĐI NÓ. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHÀO ĐÓN 2014 "TIẾT LỘ BÍ MẬT THUYẾT TRÌNH TỪ QUÁN QUÂN SPEAKER GOT TALENT 2013" =>>> Sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình. Thời gian: 18h00 thứ 5 ngày 27/02/2014 Địa Điểm: Tầng 4, 79 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 TP HCM Đăng ký nhận vé Free tại đây: https://docs.google.com/forms/d/1fnwpUfQpJofFtSsS4RIh3fMq3tUHsygzkzLe1cTelsY/viewform HỌC KHÔNG PHẢI THU LƯỢM KIẾN THỨC, MÀ LÀ ÁP DỤNG NHỮNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC vào cuộc sống

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận

Bạn sẽ không bị CHẾT nếu thiếu đi KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH. Nhưng chắc chắn một điều, bạn sẽ ĐÁNH MẤT vô vàn CƠ HỘI khi THIẾU ĐI NÓ. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHÀO ĐÓN 2014 "TIẾT LỘ BÍ MẬT THUYẾT TRÌNH TỪ QUÁN QUÂN SPEAKER GOT TALENT 2013" =>>> Sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình. Thời gian: 18h00 thứ 5 ngày 27/02/2014 Địa Điểm: Tầng 4, 79 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 TP HCM Đăng ký nhận vé Free tại đây: https://docs.google.com/forms/d/1fnwpUfQpJofFtSsS4RIh3fMq3tUHsygzkzLe1cTelsY/viewform HỌC KHÔNG PHẢI THU LƯỢM KIẾN THỨC, MÀ LÀ ÁP DỤNG NHỮNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC vào cuộc sống

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận

ạn sẽ không bị CHẾT nếu thiếu đi KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH. Nhưng chắc chắn một điều, bạn sẽ ĐÁNH MẤT vô vàn CƠ HỘI khi THIẾU ĐI NÓ. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHÀO ĐÓN 2014 "TIẾT LỘ BÍ MẬT THUYẾT TRÌNH TỪ QUÁN QUÂN SPEAKER GOT TALENT 2013" =>>> Sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình. Thời gian: 18h00 thứ 5 ngày 21/02/2014 Địa Điểm: Tầng 4, 79 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 TP HCM Đăng ký nhận vé Free tại đây: https://docs.google.com/forms/d/1fnwpUfQpJofFtSsS4RIh3fMq3tUHsygzkzLe1cTelsY/viewform HỌC KHÔNG PHẢI THU LƯỢM KIẾN THỨC, MÀ LÀ ÁP DỤNG NHỮNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC vào cuộc sống

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận

ạn sẽ không bị CHẾT nếu thiếu đi KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH. Nhưng chắc chắn một điều, bạn sẽ ĐÁNH MẤT vô vàn CƠ HỘI khi THIẾU ĐI NÓ. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHÀO ĐÓN 2014 "TIẾT LỘ BÍ MẬT THUYẾT TRÌNH TỪ QUÁN QUÂN SPEAKER GOT TALENT 2013" =>>> Sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình. Thời gian: 18h00 thứ 5 ngày 21/02/2014 Địa Điểm: Tầng 4, 79 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 TP HCM Đăng ký nhận vé Free tại đây: https://docs.google.com/forms/d/1fnwpUfQpJofFtSsS4RIh3fMq3tUHsygzkzLe1cTelsY/viewform HỌC KHÔNG PHẢI THU LƯỢM KIẾN THỨC, MÀ LÀ ÁP DỤNG NHỮNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC vào cuộc sống

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận

ạn sẽ không bị CHẾT nếu thiếu đi KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH. Nhưng chắc chắn một điều, bạn sẽ ĐÁNH MẤT vô vàn CƠ HỘI khi THIẾU ĐI NÓ. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHÀO ĐÓN 2014 "TIẾT LỘ BÍ MẬT THUYẾT TRÌNH TỪ QUÁN QUÂN SPEAKER GOT TALENT 2013" =>>> Sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình. Thời gian: 18h00 thứ 5 ngày 21/02/2014 Địa Điểm: Tầng 4, 79 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 TP HCM Đăng ký nhận vé Free tại đây: https://docs.google.com/forms/d/1fnwpUfQpJofFtSsS4RIh3fMq3tUHsygzkzLe1cTelsY/viewform HỌC KHÔNG PHẢI THU LƯỢM KIẾN THỨC, MÀ LÀ ÁP DỤNG NHỮNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC vào cuộc sống

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận

ạn sẽ không bị CHẾT nếu thiếu đi KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH. Nhưng chắc chắn một điều, bạn sẽ ĐÁNH MẤT vô vàn CƠ HỘI khi THIẾU ĐI NÓ. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHÀO ĐÓN 2014 "TIẾT LỘ BÍ MẬT THUYẾT TRÌNH TỪ QUÁN QUÂN SPEAKER GOT TALENT 2013" =>>> Sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình. Thời gian: 18h00 thứ 5 ngày 21/02/2014 Địa Điểm: Tầng 4, 79 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 TP HCM Đăng ký nhận vé Free tại đây: https://docs.google.com/forms/d/1fnwpUfQpJofFtSsS4RIh3fMq3tUHsygzkzLe1cTelsY/viewform HỌC KHÔNG PHẢI THU LƯỢM KIẾN THỨC, MÀ LÀ ÁP DỤNG NHỮNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC vào cuộc sống

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận

ạn sẽ không bị CHẾT nếu thiếu đi KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH. Nhưng chắc chắn một điều, bạn sẽ ĐÁNH MẤT vô vàn CƠ HỘI khi THIẾU ĐI NÓ. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHÀO ĐÓN 2014 "TIẾT LỘ BÍ MẬT THUYẾT TRÌNH TỪ QUÁN QUÂN SPEAKER GOT TALENT 2013" =>>> Sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình. Thời gian: 18h00 thứ 5 ngày 21/02/2014 Địa Điểm: Tầng 4, 79 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 TP HCM Đăng ký nhận vé Free tại đây: https://docs.google.com/forms/d/1fnwpUfQpJofFtSsS4RIh3fMq3tUHsygzkzLe1cTelsY/viewform HỌC KHÔNG PHẢI THU LƯỢM KIẾN THỨC, MÀ LÀ ÁP DỤNG NHỮNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC vào cuộc sống

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận

ạn sẽ không bị CHẾT nếu thiếu đi KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH. Nhưng chắc chắn một điều, bạn sẽ ĐÁNH MẤT vô vàn CƠ HỘI khi THIẾU ĐI NÓ. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHÀO ĐÓN 2014 "TIẾT LỘ BÍ MẬT THUYẾT TRÌNH TỪ QUÁN QUÂN SPEAKER GOT TALENT 2013" =>>> Sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình. Thời gian: 18h00 thứ 5 ngày 21/02/2014 Địa Điểm: Tầng 4, 79 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 TP HCM Đăng ký nhận vé Free tại đây: https://docs.google.com/forms/d/1fnwpUfQpJofFtSsS4RIh3fMq3tUHsygzkzLe1cTelsY/viewform HỌC KHÔNG PHẢI THU LƯỢM KIẾN THỨC, MÀ LÀ ÁP DỤNG NHỮNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC vào cuộc sống

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận

http://hoithao.vn/hoi-thao/hoi-thao-ky-nang-tim-kiem-nghe-nghiep-7618.html

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận

http://hoithao.vn/hoi-thao/hoi-thao-ky-nang-tim-kiem-nghe-nghiep-7618.html

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận

Bạn mong muốn chúng tôi chia sẽ với các bạn : 10. Cách xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp mà Nhà tuyển dụng mong đợi. 9. Bí quyết tìm việc trên mạng tuyển dụng. 8. Câu hỏi cốt lõi mà Nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên. 7. Bước chuẩn bị cho buổi phỏng vấn thành công. Hãy đến với Hội Thảo " Kỹ Năng Tìm Kiếm Nghề Nghiệp ". Được tổ chức tại Trường Đào Tạo Kinh Doanh ASK - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM. Đăng ký tại đây: www.ASK.edu.vn

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận

Mình thấy ở http://yup.edu.vn/ có các học bổng và khóa học cho dân khởi nghiệp cũng hay lắm :) Bạn nào đang tính mở công ty thì nên tham khảo!

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận

Land tour singapore giá rẻ nhất thị trường chỉ 3.995.000đ Chi tiết: http://www.dulichsingaporegiare.com/2012/05/du-lich-singapore-gia-re-nhat-2013-3n2d.html

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận

http://sukienhay.com/Chuong-trinh-dao-tao-Ky-nang-ban-hang-va-cham-soc-khach-hang-hieu-qua-58659-2013.html

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận

http://sukienhay.com/Chuong-trinh-dao-tao-Ky-nang-ban-hang-va-cham-soc-khach-hang-hieu-qua-58659-2013.html

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận

Là phụ nữ, ai mà không thích mình đẹp hơn mỗi ngày, nhất là vào các dịp như Noel, lễ Tết. Dĩ nhiên, một vẻ ngoài xinh tươi sẽ giúp bạn tự tin và tỏa sáng hơn. “Hành trang” làm đẹp, đón chào Noel & năm mới của bạn bao gồm những gì? Có phải làn da và mái tóc luôn là những lựa chọn đầu tiên? Bạn sẽ chăm sóc chúng như thế nào trong điều kiện thời tiết hanh khô như hiện nay? Đâu là giải pháp để bạn chăm sóc chúng một cách tốt nhất, tiết kiệm nhất và tốn ít thời gian nhất? “Pink party” - Buổi offline về làm đẹp đặc biệt dành riêng cho phái đẹp, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia chăm sóc sắc đẹp hàng đầu tại Tp.HCM. Thời gian: 14h00 - 16h00 ngày 21/12/2013.Địa điểm: Marry You Coffe - 290/52 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, Tp.HCM. Chương trình hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn rất nhiều điều tuyệt vời để bạn có thể sở hữu một diện mạo tươi mới & đầy sức sống, với một tinh thần thoải mái & vui vẻ để sẵn sàng đón nhận những điều may mắn nhất. Bạn thật sự muốn tham gia cùng chương trình? Nhấp vào đây để đăng ký ngay nhé: http://goo.gl/4Im5FK Lưu ý: Chương trình ưu tiên cho các bạn ở Tp.HCM/.

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận

Thảo luận tác dụng của mật ong http://matongrungnguyenchat.net

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ và bình luận