The secrets (Luật hấp dẫn để thành công) | Hội Thảo Việt – Hoithao.vn: Cổng thông tin hội thảo + Tổ chức Hội Thảo chuyên nghiệp

The secrets (Luật hấp dẫn để thành công)Bộ phim gây ảnh hưởng trong việc xác định mục tiêu và mơ ước của cuộc đời. Dành cho những ai muốn khám phá sức mạnh của ước mơ và mục tiêu.

Nếu biết về Bí Mật, nó sẽ cho bạn mọi thứ, hạnh phúc, sức khoẻ, giàu có... Bạn có thể là Bill Gates và Abraham Lincoln, là Colombo và vua Solomon, là Chúa Jesus và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni... Đã thành hoặc sẽ thành, trong tương lai gần hay tương lai xa. Tất cả phụ thuộc vào chính chúng ta, vào việc tạo ra sức hút, vào năng lượng mà chúng ta tỏa ra. Mỗi ngày, mỗi giờ. Bây giờ và mai sau.


Phiên bản có thuyết minh  • Tài khoản Hoithao.vn

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!

Các tin khác