16/2/2012: Những tấm hình kỷ niệm | Hội Thảo Việt – Hoithao.vn: Cổng thông tin hội thảo + Tổ chức Hội Thảo chuyên nghiệp

16/2/2012: Những tấm hình kỷ niệm

Saigon 1968 - trên đường Lê Lợi
Saigon 1972 - Hồ Con Rùa
Đền Tử Sĩ - Nghĩa Trang Quân Đội VNCH tại Biên Hòa 1969
Saigon 27/4/1972 - Những ngày Quảng Trị, Kon Tum, An Lộc đang nóng bỏng Mùa Hè Đỏ Lửa
Saigon 1969 - Đại lộ Nguyễn Huệ sau cơn mưa
Người lính lớn tuổi nhất! 72 tuổi
Saigon 1968 - góc Lê Văn Duyệt & Hồng Thập Tự (nay là CMT8-XVNT)
Saigon 1968 - Xe mì trên phố Lê Lợi
Saigon 1968 - Tòa Đô Chánh
Đền Tử Sĩ - Nghĩa Trang Quân Đội VNCH tại Biên Hòa 1969
Saigon 1969 - Tượng TQLC trước Quốc Hội
Saigon 1972 - Trước Đền Kỷ Niệm trong Sở Thú
Saigon 1971
  • Tài khoản Hoithao.vn

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!

Các tin khác