Hội thảo (26-03-2017) | Hội Thảo Việt – Hoithao.vn: Cổng thông tin hội thảo + Tổ chức Hội Thảo chuyên nghiệp
Hội thảo (26-03-2017)
Khóa học "Giám đốc điều hành chuyên nghiệp"

Thời gian: 08:30 Ngày:
Địa điểm: Tòa nhà PTI - 218 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TP HCM

16,000,000
Phí tham gia
Đăng ký tham gia  
THÀNH PHẦN THAM DỰ Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO… Các nhà quản...
Thời gian còn lại:
Xem chi tiết »