Hội thảo (18-03-2017) | Hội Thảo Việt – Hoithao.vn: Cổng thông tin hội thảo + Tổ chức Hội Thảo chuyên nghiệp
Hội thảo (18-03-2017)
khóa học "Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp" (HN và HCM)

Thời gian: 8h30 Ngày:
Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Hà Nội/ Tòa nhà PTI - 218 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TP.HCM

6,000,000
Phí tham gia
Đăng ký tham gia  
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể: Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một trưởng phòng kinh doanh ngày...
Thời gian còn lại:
Xem chi tiết »