Trần Quốc Phúc | Hội Thảo Việt – Hoithao.vn: Cổng thông tin hội thảo + Tổ chức Hội Thảo chuyên nghiệp

Trần Quốc Phúc

Lĩnh vực: Nhân Tâm & Lãnh đạo
Nơi sinh sống: TP.HCM

TRẦN QUỐC PHÚC, Chủ tịch Hội Thảo Việt - Hoithao.vn

Doanh nhân, diễn giả chương trình huấn luyện tư duy hành động theo triết lý - văn hóa phương đông.

 

Những câu nói của Trần Quốc Phúc

Sự học: “Sự học mà có không tư duy chẳng khác nào ăn cơm mà không nhai”.

Gia đình: “Nếu bạn không thể sống được với người thân yêu nhất của mình, thì bạn cũng không thể sống được với ai khác”.

Gia đình: "Nỗi bất hạnh nhất của một con người là đánh mất cội nguồn của chính họ".

Sự nghiệp: “Giá trị của bạn phụ thuộc vào việc bạn mang lại giá trị cho người khác”.

Sự nghiệp: “Đi làm là một hình thức đi học được trả lương”

Xã hội: “Con người ta có thể nghĩ xấu, nói xấu và làm điều xấu nhưng họ vẫn luôn mong muốn được đối xử tốt”.

Cuộc sống: “Có ba cách để thay đổi số phận: Một là thay đổi môi trường sống, Hai là thay đổi mối quan hệ, Ba là thay đổi thái độ của bạn”.

Cuộc sống: "Hãy gieo cho mình những hạt giống trên con đường bạn đang đi, vì chắc hẳn bạn sẽ được ngắm nhìn những bông hoa tươi đẹp khi quay trở lại"

Cuộc sống: “Thành công của mọi thành công là có được một cuộc sống hạnh phúc và được xã hội quý trọng”

Tu thân: "Sống mà không có đạo cũng như trang điểm mà không có gương soi"

*Đạo là chơn lý tuyệt đối, là luân lý của nhân loại, là giá trị mà con người sẽ hướng đến theo "tánh" tự nhiên của con người và vạn vật.

Cuộc sống: "Trí tuệ không được đo lường bằng tuổi tác hay sự trải nghiệm mà được đo lường bằng sự giác ngộ"

 "Cách tốt nhất để đeo đuổi ước mơ của bạn là hãy gán cho nó một sứ mệnh"

Chịu ảnh hưởng của tư tưởng triết học & danh tướng phương đông

Phật giáo, Lão tử, khổng tử, Mạnh tử, Tôn Tử, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi,...

Chịu ảnh hưởng của các định luật

Định luật của Newton

Luật hấp dẫn

Luật nhân quả

Kỹ thuật đang ứng dụng cuộc sống hiện tại

Tiếng nói nhỏ từ bên trong

Hành Hạnh Phúc

Cân bằng cuộc sống (Sức khỏe, Mối quan hệ, Trí tuệ, Hưởng thụ, Công việc, chia sẻ)

Nhìn lại chính mình

 

Đọc bài viết phỏng vấn Từ bỏ Du học, theo đuổi đam mê của Diễn giả Trần Quốc Phúc