Nguyễn Trần Chân | Hội Thảo Việt – Hoithao.vn: Cổng thông tin hội thảo + Tổ chức Hội Thảo chuyên nghiệp

Nguyễn Trần Chân

Lĩnh vực: Chuyên Gia Kinh Tế Tri Thức
Nơi sinh sống: TP.HCM

TS. Nguyễn Trần Chân

Viện Trưởng Viện ICOME

"Nhiều người đã từng nắm các tài sản trí tuệ giá trị cao nhưng đã chết đi trong hoàn cảnh khốn khó. Nhiều công ty đã chỉ được bán 20% giá trị thực và cho bên mua một tài sản có thể chiếm đến trên 80% trên tổng tài sản mà không biết.

Đặc biệt đối với doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, nắm thế chủ động thị trường, xây dựng thương hiệu toàn diện, đứng trên vai người khổng lồ, nhượng quyền thương hiệu, giảm tác động của khủng hoảng là các lý do phải quan tâm đến kinh tế tri thức.

Bởi vậy, nhận diện ra tài sản trí tuệ, tài sản vô hình, xác lập quyền sở hữu, định giá nó và tích cực khai thác là việc nên làm."

Đọc bài viết: Kinh tế tri thức - Bán những thứ kỳ lạ, lấy hết tiền thiên hạ

Đọc bài viết: Câu chuyện Nhật - Mỹ và anh nông dân làm kinh tế tri thức